Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Trụ sở của các cơ quan Trung ương sẽ tập trung tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây
Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, vị trí lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trụ sở tập trung tại khu vực Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì theo tỷ lệ 1/500. Trong đó, khu trụ sở tại khu trung tâm Tây Hồ Tây có quy mô khoảng 35ha và khu Mễ Trì với quy mô khoảng 30ha.
Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ
Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ
Việc lập quy hoạch trên nhằm hình thành hệ thống công sở hành chính đồng bộ, làm cơ sở pháp lý cho công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo quy hoạch.
Thủ tướng yêu cầu thực hiện đánh giá hệ thống trụ sở các Bộ ngành, xác định những trụ sở cần phải di dời và dự báo nhu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt, từ đó đề xuất phương án quy hoạch. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng trên và các hoạt động khác có liên q

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét